Orifice Tubes

Orifice Tube Remover/Installer Kit

Orifice Tube Remover/Installer Kit

FJC-2830

$30.97 $22.12

Master Orifice Tube Tube Set 34pc Plus Tool and Case

Master Orifice Tube Tube Set 34pc Plus Tool and Case

FJC-3000

$69.75 $49.82

GM Orifice Tube - Grey, Porous, 0.062 Diameter (5pk)

GM Orifice Tube - Grey, Porous, 0.062 Diameter (5pk)

FJC-3004

$3.29 $2.35

GM Orifice Tube - Black, Porous, 0.057 Diameter (5pk)

GM Orifice Tube - Black, Porous, 0.057 Diameter (5pk)

FJC-3005

$3.29 $2.35

GM Orifice Tube - Blue

GM Orifice Tube - Blue

FJC-3006

$0.90 $0.64

GM Orifice Tube - Blue

GM Orifice Tube - Blue

FJC-3006-100

$0.77 $0.55

Orifice Tube Assortment

Orifice Tube Assortment

FJC-3007

$23.55 $16.82

GM Orange T-top Orifice Tube (5 Pack) 3008 FJC

GM Orange T-top Orifice Tube (5 Pack) 3008 FJC

FJC-3008

$0.90 $0.64

Orifice Tube - GM Orange T-top

Orifice Tube - GM Orange T-top

FJC-3008-100

$0.77 $0.55

Orifice Tube Assortment

Orifice Tube Assortment

FJC-3009

$44.46 $31.76

Orifice Tube Assortment - sell out and reorder 3009

Orifice Tube Assortment - sell out and reorder 3009

FJC-3010

$60.68 $43.34

Orifice Tube - GM White (5 pack) 3011 FJC

Orifice Tube - GM White (5 pack) 3011 FJC

FJC-3011

$0.77 $0.55

Orifice Tube - GM White

Orifice Tube - GM White

FJC-3011-100

$0.69 $0.49

Orifice Tube - GM White

Orifice Tube - GM White

FJC-3011-50

$0.99 $0.71

5-Pack Black and White T-Top Orifice Tube – 0.072 Diameter (GM)

5-Pack Black and White T-Top Orifice Tube – 0.072 Diameter (

FJC-3012

$0.77 $0.55

Orifice Tube - GM Black and White

Orifice Tube - GM Black and White

FJC-3012-100

$0.69 $0.49