Orifice Tubes

Orifice Tube Remover/Installer Kit

Orifice Tube Remover/Installer Kit

FJC-2830

$31.47 $22.48

Master Orifice Tube Tube Set 34pc Plus Tool and Case

Master Orifice Tube Tube Set 34pc Plus Tool and Case

FJC-3000

$70.91 $50.65

GM Orifice Tube - Grey, Porous, 0.062 Diameter (5pk)

GM Orifice Tube - Grey, Porous, 0.062 Diameter (5pk)

FJC-3004

$3.35 $2.39

GM Orifice Tube - Black, Porous, 0.057 Diameter (5pk)

GM Orifice Tube - Black, Porous, 0.057 Diameter (5pk)

FJC-3005

$3.35 $2.39

GM Orifice Tube - Blue

GM Orifice Tube - Blue

FJC-3006

$0.91 $0.65

GM Orifice Tube - Blue

GM Orifice Tube - Blue

FJC-3006-100

$0.78 $0.56

Orifice Tube Assortment

Orifice Tube Assortment

FJC-3007

$23.94 $17.10

GM Orange T-top Orifice Tube (5 Pack) 3008 FJC

GM Orange T-top Orifice Tube (5 Pack) 3008 FJC

FJC-3008

$0.91 $0.65

Orifice Tube - GM Orange T-top

Orifice Tube - GM Orange T-top

FJC-3008-100

$0.78 $0.56

Orifice Tube Assortment

Orifice Tube Assortment

FJC-3009

$45.21 $32.29

Orifice Tube Assortment - sell out and reorder 3009

Orifice Tube Assortment - sell out and reorder 3009

FJC-3010

$60.68 $43.34

Orifice Tube - GM White (5 pack) 3011 FJC

Orifice Tube - GM White (5 pack) 3011 FJC

FJC-3011

$0.78 $0.56

Orifice Tube - GM White

Orifice Tube - GM White

FJC-3011-100

$0.70 $0.50

Orifice Tube - GM White

Orifice Tube - GM White

FJC-3011-50

$0.99 $0.71

5-Pack Black and White T-Top Orifice Tube – 0.072 Diameter (GM)

5-Pack Black and White T-Top Orifice Tube – 0.072 Diameter (

FJC-3012

$0.78 $0.56

Orifice Tube - GM Black and White

Orifice Tube - GM Black and White

FJC-3012-100

$0.70 $0.50